به سایت خانه تاسیسات اصفهان خوش آمدید... 09130243453-03132662920
انتخاب صفحه

گرماتاب

گرماتاب یا گرمایش تابشی یعنی انتقال انرژی گرمایی توسط امواج (تابش گرمایی).

در سیستم های گرماتاب پانلی ،یک یا چند سطح داخلی (سقف،دیوارها،کف)گرما را می تابانند و از این طریق گرماوری ناشی از تابش را در بدنه کاهشمی دهند.این اصل عملی،گرماتاب را از سیستم های متداول گمایش با بخار ،آبگرم و هوای گرم متمایز می کند.زیرا طبق این اصل گرما روی بدنه بر اثر جابجایی کاهش می یابد.

گرماتاب خانه های مسکونی،به طور معمول ، یه صورت سیستم های پانلی یا سیستمهای گرماتاب قرنیزی است.سیستمهای گرماتاب قرنیزی ،از پانلهای پاکوتاه یا قرنیزی استفاه می کنند که مانند کمربندی دیوارهای خارجی اتاق را در بر می گیرند.منبع گرما،آبگرم است که درون پانلها می چرخد.

هیچ محصولی یافت نشد.