به سایت خانه تاسیسات اصفهان خوش آمدید... 09130243453-03132662920
انتخاب صفحه

دستگاه های پخش کننده گرما وسایلی هستند که از آنها برای جبران تلفات گرمایی ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده می شود. در این دستگاه ها سیال گرم (آب گرم، آب داغ و یا بخار) جریان داشته و گرمای خود را از طریق سطح تبادل کننده گرما به محیط منتقل میکند.